Monthly Archives: februar 2017

Hva betyr den kraftige økningen i fengslede utenlandske statsborgere for sikkerheten i norske fengsler?

AP er bekymret over sikkerheten i norske fengsler og mener at den har blitt forverret i årene med borgerlig regjering. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

AP mener at sikkerhetssituasjonen i norske fengsler har forandret seg til det verre under den tiden det har vært på plass en borgerlig regjering i Norge og setter det i samsvar med kutt i overføringer på flere titalls millioner kroner hvert år under

Høyt henger de og blide er de

Mannskaper fra Porsgrunn Brannvesen på rappellerings -øvelse på den gamle båtopplagringsplassen ved Fjordgata på Herøya (Foto; FrittNytt24 / Aage Nordheim)

4 til 6 ganger i året er mannskapene fra Porsgrunn Brannvesen ute i felten for å få «kjenning» med utstyret.

Vi burde fly mer og bile mindre hvis vi bryr oss om «det grønne skiftet»

Skal vi få til det «grønne skiftet» må vi kutte ut mer enn en flytur i året. Presset mot det å få ned antallet flyreiser er stadig økende fra klima og miljøfronten.

Vi får til stadighet høre hvor ille flytrafikken er for klimaet og at vi må fly mye mindre for å få til det grønne skiftet men

Å finansiere NRK lisensen over statsbudsjettet er logisk og naturlig

Nytt forslag til NRK lisens innebærer en finansiering over statsbudsjettet. Arild Grande (AP) kaller en slik løsning uansvarlig. ( Foto; Google )

Arild Grande, mediepolitisk talsperson (AP), mener det er helt uansvarlig at regjeringen ønsker å vurdere om NRK skal finansieres over statsbudsjettet og han stiller spørsmål til finansministeren om hun vil øke skatter eller redusere midler

At pensjonister har betalingsanmerkninger skyldes mer enn dårlig pensjonsplanlegging

Det har vært en eksplosiv økning i mengden pensjonister med betalingsanmerkninger. FOTO: TOR RICHARDSEN NTB SCANPIX

I følge inkassoselskapet Lindorff har drøyt 13.000 personer over 66 år betalingsanmerkninger, altså inkassosaker som ikke er betalt, selv etter flere purringer. Blant dem mellom 71

Bedre veier skaper ikke mer kø – ikke gode nok veier gjør det

Det er en stor interessekonflikt innad i både Høyre og Arbeiderpartiet, når det kommer til utbygging av den omstridte veistrekningen. Dette i følge et oppslag på TU. Mens politikerne i

50 nye bomstasjoner i Oslo – seriøst?

Nå må man slutte med denne galskapen. Dette er innbyggerskatt på mobilitet som bør gå over skatteseddelen. FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX

I løpet av våren skal det legges fram et forslag om nye bomstasjoner i Oslo. En av skissene som vurderes, innebærer 50 nye bomstasjoner, melder NRK.

Grunnen skal være at det er nesten 50% av alle bilturer i Oslo man ikke betaler bompenger for. Derfor ønsker

Norske politikere med ryggen mot veggen – ribbet for integritet

Nye EU regler kan tvinge Norge til å øke grenseverdiene for kadmium i kunstgjødsel, Foto: Ole Walter Jacobsen / Yara

EU-kommisjonen har fremmet forslag om grenseverdier for den helse- og miljøskadelige miljøgiften kadmium i kunstgjødsel, i en prosess som kan ende opp med å tvinge Norge til å lette på regelverket her til lands.

Kommisjonen møter nå imidlertid motbør for nedtrappingen fra uventet hold: Miljøkomiteen i EU-parlamentet.

Innfasingen av dieselbiler var vel egentlig Grunnlovsstridig

Den 13 november 2017 starter den første klima-rettssaken mot den norske stat for tildelingen av lisenser i Barentshavet. Greenpeace og Natur og Ungdom mener at tildelingen av lisenser er Grunnlovsstridig. FrittNytt24 mener at innfasingen av dieselbiler i 2007 / 2008 også må rammes av §112 i Grunnloven den varslede rettssaken bygger på.

Grunnlovens § 112 lyder slik;
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Når naturen kaller – må man ha baller (for å stå imot)

Arbeiderpartiets program-komitè har hatt det travelt med å lete opp naturlige skanser man kan rive ned

Det finnes et godt gammelt ordtak som heter «du skal ikke være for rask til å flytte fedrenes grensestener». Utlagt betyr det noe slikt som at «ikke alt som glitrer er gull og det kan straffe seg å løpe etter det uten først å reflektere over det med både

Statlig granskning av radikale og ekstreme trossamfunn

Oslo FrP vil ha statlig granskning av alle radikale og ekstreme trossamfunn i Norge (Foto; Google)

Det er ikke vanskelig å se for seg hvorfor FrP ønsker en slik granskning. Man er selvsagt ute etter å kartlegge virksomheten med tanke på radikalisering til ekstrem islam. Problemet er selvsagt at man ikke kan blinke seg ut

Smarte strømmålere er veritabel overvåking

Smarte strømmålere skal være utplassert hos alle strømkunder innen utgangen av 2019

De nye smarte strømmålerne vil komme til å vite alt for mye om deg. De vil kunne informere om du er hjemme eller om du får gjester. De vil kunne informere om når du benytter tredemølla, tar deg et bad, lager middag, din økonomiske status eller hvilke sykdommer du lider av om du benytter deg av elektriske hjelpeapparater.

Vi snakker om en omfattende mengde data som forteller mye om den enkelte husstand. Det vil være data som

Etniske nordmenn en minoritet i fremtiden – ingen kontroversiell påstand

Forskningsdirektør Asle Toje ved Nobelinstituttet mener etniske nordmenn vil bli en minoritet i Norge i fremtiden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Asle Torje, utvalgsmedlem i Brochmann-2 utvalget er uenig med utvalget på flere områder og han la fram flere egne

Ny rapport – høy innvandring kan true etablerte velferdsordninger

Innvandringen til Norge kan true etablerte velferdsordninger

Innvandring kan utfordre den tverrpolitiske oppslutningen om velferdsstatens grunnstruktur i Norge, sier professor Grete Brochmann.

FrittNytt24 velger å gjengi ordrett deler av dagens artikkel i abc-nyheter
Professor Grete Brochmann har ledet det såkalte Brochmann 2-utvalget som har sett på langsiktige konsekvenser

Dagens EU leverer verken trygghet eller økonomisk framgang

Så lenge dagens EU oppleves å levere hverken trygghet eller økonomisk framgang, er det muligens lite hensiktsmessig å låse seg til løsninger som ikke virker, eller håp som ikke kan oppfylles. Derfor synes det også å gå mot store endringer i en eller annen form.

I EU blir det presset gjennom en innvandring dagens samfunnsorden vanskelig kan tåle. Blir innvandringssituasjonen brukt som et virkemiddel for å presse ned velferdsstaten og styrke makten til de best bemidlede? Eller er det ideologi som er løpt løpsk knyttet til ideen om fri flyt, i hele verden? Er det slik at idealistiske liberalister baner veien for kyniske kapitalister?