Monthly Archives: mars 2017

Er lengre fengsels-straffer veien å gå?

Er strengere straffer nødvendigvis ensbetydende med lengre straffer?

Før jul foreslo Justisdepartementet før å heve straffenivået i saker hvor en gjerningsperson har begått flere lovbrudd til maksimalt 30 års fengsel. For de aller mest alvorlige sakene, som folkemord, foreslås grensen hevet til 40 år. Høringsfristen går ut mandag.

Straff må benyttes på en måte som avspeiler rettssystemets verdier og bidrar til lav kriminalitet, påpeker 13 fagpersoner

Får du hvitt lys er du en dårlig betaler

Lyssignalene fra Autopass masten forteller omverdenen litt mer om deg enn du kanskje setter pris på..

Du har sikkert lagt merke til at mange som passerer Autopasspunktene i bompengeanleggene får et hvitt tegn

Hvorfor gir vi dem ikke tilgang på rent vann?

Over en milliard mennesker i verden mangler rent drikkevann

Per i dag står mer enn én milliard mennesker, eller rundt 20 prosent av verdens befolkning, uten tilgang til rent drikkevann. På en klode som i all hovedsak er overfylt med vann er det et selvmotsigende forhold. Riktignok er det