Monthly Archives: juni 2017

Og farsen ved NAV Porsgrunn bare fortsetter…….

Plassen foran NAV bygget i Porsgrunn er både stor og romslig men uten en eneste parkeringsplass for brukere av NAVs tjenester. Et hederlig unntak er to plasser for bevegelseshemmede med gyldig, dertil egnet, parkeringsbevis.

Da NAV bygget i Porsgrunn stod ferdig  i 2010 var det rene hallelujah stemningen i NAV Grenland. Bygget skulle være et landemerke og de funksjonshemmede, som utgjør en stor andel av NAVs klientell, skulle få nye store dører i bygget, åpne flater og andre gode løsninger som kom rullestolbrukere til gode. Det var bare en ting de glemte og det var parkeringsplasser.

Høies unyanserte korstog mot tobakken

Dette hamskiftet på tobakksproduktene skal forhåpentligvis revolusjonere det norske folks røykevaner. ( Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Åserud, Lise)

Den 1 juli, kommende lørdag, blir det ved lov forbudt å selge andre tobakksvarer enn de militærgrønne forpakningene. Hovedpoenget er selvsagt fundert i det faktum at «forpakningens utforming skaper økt omsetning». Vi vet alle at dette er et relevant poeng i mange sammenhenger

Når hensikten helliger middelet blir selv ikke barna spart

Lovverket stiller strenge krav til bilder og budskap som skal vises i det åpne rom nettopp for å beskytte barna.

Det har fra Forbrukerrådets side nettopp vært en sak mot Ruter for at de på sine reklametavler har sendt klipp fra filmen «Alien Covenant». Filmen har 15 års grense. Reklamesnutten varer 8 sekunder og består av flere raskt

Snart starter kaoset i handlekøen

I sommer kommer «Høie-pakken» i hyllene og kaoset i handlekøene er et faktum. Hvor ofte har du ikke måttet stå å vente mens en kunde forsøker å forklare kassepersonalet hva slags snus man skal ha blant de 20 – 30 som det er å