Monthly Archives: juli 2017

Permanent blålys er et utrolig lite gjennomtenkt forslag

Forslaget om at politiet bør kunne kjøre med permanent blålys bør skrotes øyeblikkelig. (Foto; Politiet)

Om det kommer en politibil med tente blålys bak deg – så er det ikke sikkert at du har gjort noe galt, eller at politibilen vil forbi. Kanskje bilen bare har «cruise lights».( NRK)

Tullete med forbud mot fossile biler i 2025

Et forbud mot fossile kjøretøyer i 2025 er som å masse tid og ressurser på å bygge demning i ei allerede tørrlagt elv.

Hele verden er inne i et grønt skifte. Fossile biler er på vei ut og teknologien fosser i vei mot det utslippsfrie samfunnet. Mennesker som ivrer etter å sette ned et forbud innen 2025 i et slikt klima og en slik setting er som små barn som har oppdaget en godtepose uten tilsyn. 

Vil et Tyskland-ledet Europa bli den dominerende verdensmakt?

Tysklands dominans i EU er i ferd med å bli for stor

Med et Russland som viser sine muskler, kaos i Midt-Østen, terrorisme og et bleknende USA er Tyskland en stigende stjerne på maktbalansens himmel. Vil Tyskland til syvende og sist ble den ledende verdensmakten?

Arbeidsinntekt og sykelønnsordning

Det naturlige når man snakker om sykelønnsordningen er at fravær skal være faglig medisinsk begrunnet. (Foto; Google)

«Lønn er en godtgjørelse eller inntekt som mottas av en arbeidstaker, også kalt lønnsmottaker. Lønnen består normalt av penger og utbetales av arbeidsgivere som motytelse for en gitt mengde utført arbeid».  Slik er definisjonen av lønn.

Slipp løftene løs – det er valg !

For Stortingsperioden 2017 til 2021 har de politiske partiene fremsatt 8208 løfter

Det skorter ikke på løfter fra partiene for de neste fire kommende årene etter høstens valg. Hele 8208 løfter har partiene gitt på områder som miljøvern, helsevesen, skoler, arbeidsliv, utdanning,næringsliv, rettsvesen, lokalforvaltning, kultur og naturvern.

Noen trenger nå å få hvile i fred – både levende og døde.

Mange pårørende hadde lagt ned blomster og tent lys p brygga ved Utvika Camping for ofrene etter massakren p Utøya.  (Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Scanpix)

Massedrapene på Utøya var det andre av to sekvensielle terrorangrep som ble utført mot den norske regjering og en politisk sommerleir i Buskerud, 22. juli 2011. Kort tid etter et bombeangrep påregjeringskvartalet i Oslo Sentrum, skjedde et massemord på en sommerleir på øya Utøya i Tyrifjorden i Hole kommune i Buskerud.

Leiren var arrangert av Arbeidernes ungdomsfylking (AUF), ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet (Ap). En bevæpnet mann forkledd som en politimann åpnet ild mot deltakerne. I alt 69 mennesker ble drept og 66 ble skadet.[3]Politiet pågrep og arresterte Anders Behring Breivik, en 32 år gammel nordmann, for massedrapene på Utøya. Han ble senere dømt i Oslo tingrett til 21 års forvaring for bombeangrepet mot Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.

Og der burde historien ha sluttet. Ikke i våre hjerter og i våre tanker men som en føljetong om stridigheter og uenigheter i media gjennom seks lange år. Nå kan det virke som om siste kapittel muligens kan skrives i denne saken med regjeringens vedtak om et minnesmerke på Utøya kaia. Riktignok har Utstranda  Velforening uttalt seg kritisk også til denne plasseringen og det har oppstått stridigheter naboene selv imellom i det en gruppe på 17 naboer reagerer på at Velforeningen har uttalt seg på vegne av dem. De 17 støtter det siste forslaget fra Statsbygg om minnesmerke på Utøyakaia.


Den verdighet som preget en hel nasjon i etterspillet av terroraksjonen nådde aldri helt inn i etterspillet om minnesmerket. Ingen som ikke var direkte berørt av hendelsen, kan egentlig forstå hvor vanskelig denne prosessen må ha vært både for etterlatte og fastboende men en gang må man få satt en strek. Politikere som har latt det gå prestisje i prosessen har ikke gjort den enklere. Det er ikke vanskelig å forstå at de etterlatte gjerne vil ha et nært minnesmerke og det er heller ikke vanskelig å forstå at de fastboende ikke bare må slite med det som etter hvert må fortone seg som bleknende traumer men også i uoverskuelig framtid også må tåle turiststrømmen knyttet til minnesmerket og med hva det måtte trigge av minner.

I dag, på seksårsmarkeringa er det bare å håpe at alle nå snart får fred og ro og kan komme videre i livet.

Mange snusere er dessverre noen ufyselige griser

FrittNytt24 har her tillatt seg å lage en lett forståelig illustrasjon på hvordan brukte porsjonsposer bør behandles. (Foto&layout; FrittNytt24/Aage Nordheim)

Før så var det røykerne som stod for tilsviningen av gater, fortau og plasser av ymse slag med sine sneiper med og uten filter. Det var egentlig lettere å tilgi dem enn det er å tilgi dagens

Cruiseskipene i norske fjorder er en pest og en plage

Utslippene fra cruiseskipene i verdensarvfjordene våre plager fastboende, turistene selv og det biologiske mangfoldet ellers. (Foto; Google Open Source)

Et cruiseskip forurenser gjennomsnittlig like mye som 7000 fossile biler under den tiden det ligger ved kai. Fram til 2060 anslår Kystverket at det vil anløpe ca 2670 cruiseskip årlig til norske havner. Hvis vi regner 1,5 liggedøgn p.r skip betyr det at disse skipene bare ved den tiden de ligger i havn forurenser like mye som 28.035.000 biler.

Funksjonshemmede ikke velkommen !

Funksjonshemmede – ingen adgang. Bildet er fra Mokollen i Sandefjord (Foto; FrittNytt24 / Aa. Nordheim)

Funksjonshemmede som er avhengige av bilen for å komme seg frem blir bortvist fra stadig flere offentlige friområder og utkikkspunkter.

Å definere seg bort fra fattigdom er en farlig vei å gå

Er det virkelig slik at SSB selv eier definisjonsretten til hva som er fattigdom? (Foto; Google)

«Fattigdom» er et internasjonalt begrep forankret og definert både i Menneskerettighetene og i FN’s Artikkel 55 og 56. Et regelverk som Norge er underlagt og ikke et begrep man etter særnorske hensyn kan forholde seg til slik man ønsker slik som SSB nå har gjort ved å vedta at man i Norge ikke lenger har fattigdom.

I Sverige har bilistene fritak for bompenger i juli – hvorfor klarer vi det ikke i Norge?

På lørdager, helligdager, dagen før helligdager og i hele julimåned er det bompengefritak i Sverige med unntak av på bropasseringene.

I Sverige har bilistene fritak fra sin «trängselsskatt» på lørdager, helligdager, dagen før helligdager og i juli måned. Det er den skatten som tilsvarer vår egen rushtidsavgift. I Norge gjelder denne avgiften 24/7 året rundt. Hvorfor er et lignende fritak umulig å få til i Norge?

En skam for Adminiet på Herøya i Porsgrunn

Enkelte områder i Adminiparken på Herøya er spesielt lite innbydende (Foto; Aage Nordheim, FrittNytt24)

«Velkommen til Adminiet
Delvis skjult blant gamle trær, inne i en vakker park, finner du Adminiet. Adminiet er det perfekte stedet for møter,kurs, forretningsmiddager, kollegiale sammenkomster og ikke minst overnatting. Adminiet forsøker å gi deg tid uten trafikk, støy og mas. Her kan du senke skuldrene og la deg omslutte av den behagelige stemningen som råder».

Følgende melding er sakset fra Adminiets nettsider. Adminiet på Herøya tilhører Yara

Er elbil-eiere spesielt dumme?

Det hersker full forvirring rundt reglene for elbil-parkering. (Foto; elbil.no)

Fritt Nytt 24 tror ikke elbil-eiere er spesielt dumme men at de kanskje står i fare for å bli det hvis de fortsetter å insistere på å absolutt slippe å tenke selv.

ABC Nyheter bringer i dag en reportasje om den totale forvirringen som hersker på området elbilparkering. Det legges vekt på at det er forskjellig praksis fra by til by både hva parkeringsgebyrets størrelse og biltype man krever