Monthly Archives: august 2017

Bompenger – menneskerettighetsbrudd i det skjulte?

Kan den voldsomme økningen i bompenger representere et brudd på menneskerettighetene?

I FNs menneskerettighetserklæring (artikkel 13, punkt 1 og 2) heter det at enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser…(.)

Ekstremister på vippen

Ekstremister på vippen kan være det siste Norge trenger i en vanskelig omstillings-situasjon

Har man ikke lært noe som helst av det som har skjedd i Oslo de siste årene? Miljøpartiet De Grønne har med klar tydelighet vist at de er villige til å kjøre over innbyggernes ve og vel for å trumfe igjennom ideologiske kjepphester. Det spiller ingen rolle hvordan det rammer den enkelte eller grupper. Hensikten helliger alltid middelet.

Så lenge de har fått utfolde seg utelukkende i Oslo-sandkassa så har skadepotensialet tross alt vært begrenset. Nå ligger det an til at ekstremist-partiet kommer på vippen og derfor får urettmessig mye makt i rikspolitikken.

En stemme på Miljøpartiet De Grønne er en stemme på all den politikken de står for og ikke bare den overskriftspopulistiske som kan oppfordre til mindre reflektert gjennomgang. Bruk litt tid på å lese igjennom partiets program og se til Oslo for gjennomføringsvilje og handlingsmodell.

En stemme på Miljøpartiet De Grønne er en stemme til et mindretalls-diktatorisk klima og miljø-ekstremistisk parti. Et slikt parti på vippen i norsk rikspolitikk kan være farlig. Norske velgere bør ved dette valget virkelig mobilisere og kjenne sin besøkelsestid ved valgurnene.

Integrering eller assimilering – hva vil vi?

Det norske folk er delt. Noen ønsker at våre nye landsmenn skal integreres mens andre mener de skal assimileres.

Det virker som om disse to begrepenes betydning har funnet en fellesnevner i den norske forståelsen av konseptet integrering.

Er kontantstøtten en tapersak for KrF?

Er en av KrFs fanesaker, kontantstøtten, egentlig en tapersak. Kan det forklare Krf’s motvind i høstens valg-seilas? (Foto; Google)

Et av de største ankepunktene mot kontantstøtten er at det i overveiende høy grad er foreldre med innvandrerbakgrunn som benytter den. Tall fra SSB viser at bare 16% innenfor gruppen ikke-innvandrere velger kontantstøtte mens tilsvarende tall for gruppen innvandrere ligger på hele 45% (2015 tall) og at det var en svak økning på 1% fra året før.

«Jeg tar ingen leksjon i ytringsfrihet fra Siv…»

Støres iboende arroganse brukte ikke lang tid på å komme til overflaten i mandagens partilederdebatt fra Arendal (Foto; FrittNytt24)

Støre måtte vite hva han inviterte til når han skjøt fram haka og med arroganse proklamerte at han ikke tok imot noen leksjon i ytringsfrihet fra Siv Jensen. Kanskje han ikke trengte noen leksjon der og da men han måtte da skjønne at den ville komme på et tidspunkt.

Har Sylvi Listhaug egentlig en uheldig dobbeltrolle?

Er integrerings og innvadringsministerens dobbeltstilling egentlig en utfordring for integreringen?

En finansministers oppgave er å sørge for at det ikke brukes for mye penger og at de pengene som brukes, brukes riktig og i overensstemmelse med de vedtak regjering og storting fatter. Lederen for flyktninghjelpen skal være fokusert på å hjelpe flyktninger uten å måtte forholde seg til politiske føringer i sin tankegang. En integreringsminister burde ha som oppgave å konsentrere seg om integrering av de mennesker som allerede befinner seg i landet og som har fått innvilget opphold her. Den oppgaven er formidabel nok for èn statsråd.

Økende forfølgelse av kristne verden over

Forfølgelsen av kristne verden over tiltar i styrke. Kristne er i dag den mest forfulgte gruppen religiøse mennesker på jorden. (Foto; lifegiva.com)

Omkring 75 prosent av verdens befolkning bor i land der myndighetene enten står for eller tillater alvorlige brudd på religionsfriheten. Mange grupper rammes, og kristne aller mest. Selv i USA blir det nå, statvis, lagt klare hindringer i veien for fri religionsutøvelse. I Cincinnati har man nylig vedtatt en lov om forbud mot å sitere fra bibelen.

KrF har selvsagt ikke enerett på kristne verdier

Kampen mellom KrF og FrP om de kristne velgerne når nærmest himmelske høyder (FOTO: NTB SCANPIX)

Når det er sagt så har nok KrF en langt mer kristen profil enn FrP. Og det skulle vel nesten bare mangle. Bordet fanger i valg av partinavn. Hareide introduserer nå en tidligere lite omtalt kristen verdi som heter klimaendringer. Han kan ha rett i en ting. Man må ha tro for fullt ut å anerkjenne at de utelukkende er menneskeskapte.

Hitlers «Mein Kampf» er den 6. mest solgte boken i den muslimske del av verden

For Israel handler ikke bosettinger og okkuperte områder om land men om sikkerhet. En glemt dimensjon i konflikten mellom palestinere og jøder.

Den historiske bakgrunnen til konflikten mellom palestinere og jøder har lidt skipbrudd i den vestlige verdens media. Den har kokt ned til å bli et spørsmål om okkuperte områder og bosettinger mens den i realiteten handler om staten Israels sikkerhet og overlevelse.

Hva slags Europa er i ferd med å utvikle seg ?

Ønsker vi oss virkelig det Europa som er i ferd med å utkrystallisere seg ? (Foto; Google / NS)

En «fyrste» har trådt inn på den europeiske arena i form av Emmanuel Macron. Det kan virke som om en sliten «Mutti Merkel» har, om ikke satt seg i baksetet på EU limousinen, i det minste overlatt rattet og mye av styringen og framdriften for et forsøk på vitaliseringen av EU til den energiske Macron.

Frelsens mysterium

«Jeg skammer meg ikke over evangeliet….»

”For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.” (Rom 1,16-17)

Klimaflyktninger faller mellom to stoler i lovverket

Naturen og klimaet på jorda vår er i endring. Hvert år flykter millioner av mennesker, og flere vil flykte i årene som kommer. (Foto; Kirkens Nødhjelp)

Norge vil komme til å stå foran store politiske utfordringer i årene som kommer. Vi har så langt hatt fokus på flyktningesituasjonen basert på forhold som krig og konflikter. Det vi vil komme til å se mye mer av er klimaflyktninger.

NRKs selvforherligelse og noe underlige virkelighetsoppfatning

Hva er det med disse NRK sjefene og deres virkelighetsoppfatning? (Foto; Tore Meek (NTP ScanPix)

I 2009 stod det en artikkel på NRKs webportal hvor NRK lisensen nærmest lovprises ute blant folket. Og hva baserer man sin virkelighetsoppfatning på?

Å ta med seg barn til det landet man har flyktet fra kan være omsorgssvikt

Det er bekymringsfullt at Erna Solberg ikke ser sammenhengen mellom det å ta barn med seg til det landet man har flyktet fra og spørsmålet om mulig omsorgssvikt. (Foto; cage8.com)

Under forutsetning at man ikke har søkt beskyttelse i Norge på falske premisser kan det virke som omsorgssvikt å trekke barn med seg til det landet man har flyktet fra. I så fall har ikke lærere taushetsplikt men tvert om en rapporteringsplikt.

Flytt tobakksvarer til Vinmonopolet

Å kjøpe tobakksvarer over disk blir nå så spesialisert og utfordrende at produktene generelt bør overflyttes for salg til Vinmonopolet. (Foto; NRK)

Tenk deg at du står i kø ved kassa på supermarkedet. Bak deg står 7 andre kunder med sine varer og det er en lett stresset sinnsstemning i køen. Du har nemlig sagt til kassedama at du skal ha en EPOC Strong Mint snus. Problemet er at hun ikke finner den. Utvalget er for stort og boksene for like. Og køen og frustrasjonen bare øker…..

Støres «kjærlighetsgaranti»- et luftslott med rømningsveier

Hverken Støre eller andre politikere har egentlig noe å bekymre seg over. De kan ikke holdes ansvarlig for sine løfter uansett…. (Foto; Annemor Larsen, VG)

Støre vil ikke garantere at kommuner som sliter med å innfri «kjærlighetsgarantien» vil kunne kjøpe kapasitet fra private aktører. Dette er noe man får diskutere i etterkant med fagpersonell mener han og understreker at pleie og omsorg er et offentlig ansvar.