Monthly Archives: september 2017

Motstand mot forslag til ny våpenlovgivning – åpent brev til justisministeren

I lovforslaget er det foreslått å innføre et forbud mot halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet. – Forbudet skal gjelde for allerede tildelte våpentillatelser og vil

Støre er ikke helt ærlig på hva skatteskjerpelsene skal brukes til

Støre forsøker å skape et inntrykk av at skatteskjerpelsene er nødvendige for å betale for satsing på skole, eldreomsorg og økt velferd.

Det vi vet, dersom vi ender opp med en Støre-ledet regjering, er at de mest sannsynlige regjeringspartnerne SV og SP vil kreve at Norge tar imot et langt større antall flyktninger.