Monthly Archives: november 2017

Nytt angrep mot politiet av steinkastende ungdommer

Respekten for politiet er dalende i innvandrermiljøer. (Foto; Google NA)

Angrepet skjedde i bydelen søndre Nordstrand, en bydel i Oslo som allerede tilbake i 2012 opplevde at flertallet av befolkningen fikk innvandrerbakgrunn. Voldelige handlinger fra barn og ungdom, spesielt i disse miljøene, har blitt en stadig større utfordring.

Eskalerende voldshandlinger i innvandrermiljøer
Årsaken til at økningen først og fremst skjer i disse miljøene er sammensatt. Først og fremst skyldes det kanskje at innvandrere kommer fra land med mye korrupsjon både blant politikere og politi. Siden politiet er førstelinjeforsvaret i vårt samfunn er det derfor naturlig at politiet blir et samlingspunkt for for en tradisjonell frustrasjon og generell misnøye mot autoriteter. For mange av innvandrerne har ikke situasjonen endret seg nevneverdig fra den situasjonen de opplevde der de kom fra. Arbeidsledighet, fattigdom og dårlige fremtidsutsikter er fremdeles ting de må forholde seg til. Politikerne har ikke maktet å løse disse utfordringene og ingen ting tyder på at noen gjennom politiske løsninger er i nærheten av å knekke integreringskoden på tilfredsstillende måte.

Hva er alternativene?
Det er ting våre politikere kan gjøre men det fordrer at man tar et grep om realitetene og ikke lar seg presse på skansene av særinteresse-organisasjoner og navlebeskuende menneskerettighetsaktivister. Fram til det punkt at man har knekt integreringskoden må tilstrømmingen strupes. De som ankommer må underlegges regler om tvangsbosetting slik at man ikke opplever at hele bydeler ghettofiseres. Unnlatelsessynder på dette området vil føre til en ytterligere eskalering av problemene.
Professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary, hevder nå at Europa må stenge grensene. I 2016 uttalte hun i et intervju med VG at «EU er totalt ute av stand til å holde kontroll på Schengen-grensen, som skulle ha vært kontrollert i mer enn 20 år. Samarbeidet i EU finnes ikke lenger, det er skarp konflikt der nå. Dette rammer også Norge». Hun sier at tiden for åpne grenser er forbi.