Category Archives: Bil

Fartshumper til besvær i Sam Eydesgate på Herøya i Porsgrunn

Fartsgrensen i Sam Eydesgate på Herøya er 30 km/t. De nye fartshumpene tillater maks 15-20 km/t

Som bilist opplever man de nye fartshumpene i Sam Eydesgate på Herøya i Porsgrunn som ekstremt ubehagelige dersom man forsøker å holde fartsgrensen over dem.

Bompenger – menneskerettighetsbrudd i det skjulte?

Kan den voldsomme økningen i bompenger representere et brudd på menneskerettighetene?

I FNs menneskerettighetserklæring (artikkel 13, punkt 1 og 2) heter det at enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser…(.)

I Sverige har bilistene fritak for bompenger i juli – hvorfor klarer vi det ikke i Norge?

På lørdager, helligdager, dagen før helligdager og i hele julimåned er det bompengefritak i Sverige med unntak av på bropasseringene.

I Sverige har bilistene fritak fra sin «trängselsskatt» på lørdager, helligdager, dagen før helligdager og i juli måned. Det er den skatten som tilsvarer vår egen rushtidsavgift. I Norge gjelder denne avgiften 24/7 året rundt. Hvorfor er et lignende fritak umulig å få til i Norge?

Er elbil-eiere spesielt dumme?

Det hersker full forvirring rundt reglene for elbil-parkering. (Foto; elbil.no)

Fritt Nytt 24 tror ikke elbil-eiere er spesielt dumme men at de kanskje står i fare for å bli det hvis de fortsetter å insistere på å absolutt slippe å tenke selv.

ABC Nyheter bringer i dag en reportasje om den totale forvirringen som hersker på området elbilparkering. Det legges vekt på at det er forskjellig praksis fra by til by både hva parkeringsgebyrets størrelse og biltype man krever