Category Archives: Miljø

Er vi egentlig «sprøyte» gale ?

Glyfosat, eller Roundup, er det mest brukte plantevernmiddelet i Norge. Foto; norsklandbruk.no

Hva vet den gjennomsnittlige forbruker egentlig om hva man får i seg gjennom matvarene? Vi setter vår lit til at våre myndigheter setter grenser som skal gjøre oss trygge og beskyttet fra skadevirkninger, men hva om våre myndigheter går på akkord med matsikkerheten i profittens tjeneste?

Hvordan overlever befolkningen i Geiranger?

Oppdatert med korrigerte opplysninger på slutten av artikkelen

Vi får høre at i Oslo dør 185 personer for tidlig av dårlig luft hvert år. Situasjonen er så ille til tider at man må innføre forbud mot dieselbiler.

Hvordan må så situasjonen forholde seg for befolkningen i Geiranger? I perioden mai til september 2017 anløp 151 cruiseskip Geiranger. Hvis vi forutsetter at hvert av disse skipene har gjennomsnittlig 1,5 liggedøgn så finner vi at det tilsvarer 226,5 liggedøgn. Gjennomsnittlig forurensende døgnutslipp fra hvert av disse skipene tilsvarer utslippet fra ca 7.000 fossilt drevne personbiler.

Det betyr at det i perioden mai-september forurenses det tilsvarende utslippet fra nesten 1,6 millioner personbiler. Det er 0,6 gangen av alle registrerte personbiler i Norge. Til sammenligning er det i Oslo 362 311 kjøretøy (SSB). Disse representerer således utslippene fra en snau tredjedel av utslippene innerst i Geirangerfjorden. (I antallet kjøretøy for Oslo gjemmer det seg også ca 20.000 elbiler).

I tillegg kommer utslippene fra bil og buss trafikken inn og ut av Geiranger.

Befolkningen i Geiranger (283) må være et særdeles hardbarket folk som nyter i all hovedsak langt over gjennomsnittlig sterk helse siden antallet for tidlig døde i Oslo kun er knappe 100 personer færre enn hele befolkningen i Geiranger. Vi hører ikke mye om for tidlige dødsfall på grunn av den dårlige luften i Geiranger. Det må derfor være et Oslo-fenomen.

 

Gjennomsnittlig liggetid er 7,5 timer.
Samlet utslipp tilsvarer utslipp fra ca 168 000 fossile kjøretøy
Målinger fra Geirangers tre målestasjoner viser gjennom sesongen jevnt over høye verdier for småpartiklet svevestøv.

Klimaflyktninger faller mellom to stoler i lovverket

Naturen og klimaet på jorda vår er i endring. Hvert år flykter millioner av mennesker, og flere vil flykte i årene som kommer. (Foto; Kirkens Nødhjelp)

Norge vil komme til å stå foran store politiske utfordringer i årene som kommer. Vi har så langt hatt fokus på flyktningesituasjonen basert på forhold som krig og konflikter. Det vi vil komme til å se mye mer av er klimaflyktninger.

Tullete med forbud mot fossile biler i 2025

Et forbud mot fossile kjøretøyer i 2025 er som å masse tid og ressurser på å bygge demning i ei allerede tørrlagt elv.

Hele verden er inne i et grønt skifte. Fossile biler er på vei ut og teknologien fosser i vei mot det utslippsfrie samfunnet. Mennesker som ivrer etter å sette ned et forbud innen 2025 i et slikt klima og en slik setting er som små barn som har oppdaget en godtepose uten tilsyn. 

Mange snusere er dessverre noen ufyselige griser

FrittNytt24 har her tillatt seg å lage en lett forståelig illustrasjon på hvordan brukte porsjonsposer bør behandles. (Foto&layout; FrittNytt24/Aage Nordheim)

Før så var det røykerne som stod for tilsviningen av gater, fortau og plasser av ymse slag med sine sneiper med og uten filter. Det var egentlig lettere å tilgi dem enn det er å tilgi dagens

Cruiseskipene i norske fjorder er en pest og en plage

Utslippene fra cruiseskipene i verdensarvfjordene våre plager fastboende, turistene selv og det biologiske mangfoldet ellers. (Foto; Google Open Source)

Et cruiseskip forurenser gjennomsnittlig like mye som 7000 fossile biler under den tiden det ligger ved kai. Fram til 2060 anslår Kystverket at det vil anløpe ca 2670 cruiseskip årlig til norske havner. Hvis vi regner 1,5 liggedøgn p.r skip betyr det at disse skipene bare ved den tiden de ligger i havn forurenser like mye som 28.035.000 biler.

I Sverige har bilistene fritak for bompenger i juli – hvorfor klarer vi det ikke i Norge?

På lørdager, helligdager, dagen før helligdager og i hele julimåned er det bompengefritak i Sverige med unntak av på bropasseringene.

I Sverige har bilistene fritak fra sin «trängselsskatt» på lørdager, helligdager, dagen før helligdager og i juli måned. Det er den skatten som tilsvarer vår egen rushtidsavgift. I Norge gjelder denne avgiften 24/7 året rundt. Hvorfor er et lignende fritak umulig å få til i Norge?

En skam for Adminiet på Herøya i Porsgrunn

Enkelte områder i Adminiparken på Herøya er spesielt lite innbydende (Foto; Aage Nordheim, FrittNytt24)

«Velkommen til Adminiet
Delvis skjult blant gamle trær, inne i en vakker park, finner du Adminiet. Adminiet er det perfekte stedet for møter,kurs, forretningsmiddager, kollegiale sammenkomster og ikke minst overnatting. Adminiet forsøker å gi deg tid uten trafikk, støy og mas. Her kan du senke skuldrene og la deg omslutte av den behagelige stemningen som råder».

Følgende melding er sakset fra Adminiets nettsider. Adminiet på Herøya tilhører Yara

Er elbil-eiere spesielt dumme?

Det hersker full forvirring rundt reglene for elbil-parkering. (Foto; elbil.no)

Fritt Nytt 24 tror ikke elbil-eiere er spesielt dumme men at de kanskje står i fare for å bli det hvis de fortsetter å insistere på å absolutt slippe å tenke selv.

ABC Nyheter bringer i dag en reportasje om den totale forvirringen som hersker på området elbilparkering. Det legges vekt på at det er forskjellig praksis fra by til by både hva parkeringsgebyrets størrelse og biltype man krever

Når bilen forsvinner dør Oslo – eller ?

Innen 2019 skal all biltrafikk innenfor Ring 1 ut av Oslo

MDG’s og AP’s visjoner for Oslo har bare en hake. Det er ingen som gidder å være ute når det er både kaldt og vått. Og det er det mesteparten av året.

Forundersøkelser og konsekvensanalyser bør alltid komme i forkant
Om bare noen få uker starter byrådet i Oslo fjerningen av parkeringsplasser i Oslo sentrum. Målet er økt byliv, men

Bedre veier skaper ikke mer kø – ikke gode nok veier gjør det

Det er en stor interessekonflikt innad i både Høyre og Arbeiderpartiet, når det kommer til utbygging av den omstridte veistrekningen. Dette i følge et oppslag på TU. Mens politikerne i

50 nye bomstasjoner i Oslo – seriøst?

Nå må man slutte med denne galskapen. Dette er innbyggerskatt på mobilitet som bør gå over skatteseddelen. FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX

I løpet av våren skal det legges fram et forslag om nye bomstasjoner i Oslo. En av skissene som vurderes, innebærer 50 nye bomstasjoner, melder NRK.

Grunnen skal være at det er nesten 50% av alle bilturer i Oslo man ikke betaler bompenger for. Derfor ønsker

Innfasingen av dieselbiler var vel egentlig Grunnlovsstridig

Den 13 november 2017 starter den første klima-rettssaken mot den norske stat for tildelingen av lisenser i Barentshavet. Greenpeace og Natur og Ungdom mener at tildelingen av lisenser er Grunnlovsstridig. FrittNytt24 mener at innfasingen av dieselbiler i 2007 / 2008 også må rammes av §112 i Grunnloven den varslede rettssaken bygger på.

Grunnlovens § 112 lyder slik;
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Nå rulles de nye strømmålerne ut for fullt

Med de smarte strømmålerne kan du få fortløpende detaljert informasjon om ditt strømforbruk direkte på din telefon, nettbrett etter hjemmemontert display.

Innen utgangen av 2019 skal alle norske strømkunder være oppkoblet med nye smarte strømmålere. Den nye måleren vil blant annet vise strømforbruket fortløpende og sende denne informasjon til nettleverandøren automatisk.

I følge NVE vil de nye strømmålerne kunne by på mange fordeler
Registrerer strømforbruket på timebasis. Du får en mer nøyaktig avlesing av forbruket time for time, og ikke bare én gang i

El-bilistene bør forberede seg på tøffere tider

El bilistene fortviler over prishoppet på ferjesambandet mellom Horten og Moss

Det er kanskje på høy tid at landets el-bilister begynner å venne seg til samme virkelighet som fossil-bilistene?

NRK melder at el-bil bilistene fortviler over at det etter nyttår ble innført nye takster på ferjesambandet mellom

Takk meg ikke Lan Marie – det blir for dumt !

Lan Marie Nguyen Berg takker dieselbil eierne for at de lot bilen stå under kjøreforbudet mandag. / Foto; Tine Dommerud

Tenk deg at UP rigger opp laseren godt synlig langs en av de mest trafikkerte veiene i Oslo og annonserer på lystavler langs veien at man nå har fartskontroll på strekningen. Dette resulterer i at man at man ikke får skrevet ut en eneste bot den dagen. Dagen etter går UP sjefen ut i dagspressen og takker folk for at de valgte å holde fartsgrensen (?).

Selvsagt bør Heiki Holmås (SV) be både dieselbilistene og de syke om unnskyldning.

Heiki Holmås har all mulig grunn til å beklage innfasingen av dieselbiler i 2007

For det første kan man ha vanskeligheter med å feste lit til daværende finansminister Kristin Halvorsen som åpenbart ikke engang visste forskjell på klima og miljø. «Vi ønsker en mer miljøvennlig bilpark. Det vil oppmuntre til kjøp av biler med lave CO2-utslipp», sa hun den gang. Nå har CO2 aldri hatt noen bærende

Urbaniseringens forbannelse over folkehelsen

Selve bykonseptet bærer på en forbannelse for menneskene som bor der.

Vi kan diskutere luftforurensning relatert til biltrafikk til stempelmotoren går av med pensjon og selvsagt kan de fleste være enige om at disse ikke bidrar positivt til luftkvaliteten. Spørsmålet er imidlertid om det fokus som legges på akkurat dette segmentet egentlig er en avsporing i forhold til alle de andre faktorene som bidrar til dårlig luftkvalitet.

Her lyver direktøren i bymiljøetaten, Oslo Kommune, på direkte sendt tv

Oppdatert 18 januar kl 00.19

Disse dataene fra luftkvalitet.no lyver ikke og viser med tydelighet at luftkvaliteten har blitt verre etter flere timer med kjøreforbud.

Kveldens nyhetssending på tv2 ble en underlig forestilling da direktøren i Bymiljøetaten i Oslo Kommune, Grete Robsham Kjørven, lyver på direkten når hun hevder at forbudet har virket. Hun sier følgende «det har medført en mye bedre luftkvalitet. Så vet vi at det har spilt sammen med været og at det derfor heldigvis ble mye bedre enn det som var varslet».

Oslo lufta har aldri vært så bra som nå

Luften i Oslo har aldri vært renere siden adekvate målinger ble igangsatt sier seniorforsker Bjarne Sivertsen ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Det har vært stor oppmerksomhet omkring den dårlige luftkvaliteten i Oslo i vinter. Sannsynligvis er den renere enn