Category Archives: Nyheter

Seksuell trakassering

Hvilke handlinger kan rammes av loven om seksuell trakassering? (foto; Google )

Den 01.01.2018 trådte loven om seksuell trakassering i kraft som et direkte resultat av #MeToo kampanjen som har skyllet over hele den siviliserte verden i 2017. Er loven et visuelt og juridisk uttrykk for en pendel-effekt av #MeToo som har slått for langt i en retning? Eller er den nøktern og berettiget i sin uttrykksform? Det vil tiden og historien vise men, vi skal være klar over at en pendel alltid slår tilbake i motsatt retning med tilsvarende kraft.

Er vi egentlig «sprøyte» gale ?

Glyfosat, eller Roundup, er det mest brukte plantevernmiddelet i Norge. Foto; norsklandbruk.no

Hva vet den gjennomsnittlige forbruker egentlig om hva man får i seg gjennom matvarene? Vi setter vår lit til at våre myndigheter setter grenser som skal gjøre oss trygge og beskyttet fra skadevirkninger, men hva om våre myndigheter går på akkord med matsikkerheten i profittens tjeneste?

Nytt angrep mot politiet av steinkastende ungdommer

Respekten for politiet er dalende i innvandrermiljøer. (Foto; Google NA)

Angrepet skjedde i bydelen søndre Nordstrand, en bydel i Oslo som allerede tilbake i 2012 opplevde at flertallet av befolkningen fikk innvandrerbakgrunn. Voldelige handlinger fra barn og ungdom, spesielt i disse miljøene, har blitt en stadig større utfordring.

Eskalerende voldshandlinger i innvandrermiljøer
Årsaken til at økningen først og fremst skjer i disse miljøene er sammensatt. Først og fremst skyldes det kanskje at innvandrere kommer fra land med mye korrupsjon både blant politikere og politi. Siden politiet er førstelinjeforsvaret i vårt samfunn er det derfor naturlig at politiet blir et samlingspunkt for for en tradisjonell frustrasjon og generell misnøye mot autoriteter. For mange av innvandrerne har ikke situasjonen endret seg nevneverdig fra den situasjonen de opplevde der de kom fra. Arbeidsledighet, fattigdom og dårlige fremtidsutsikter er fremdeles ting de må forholde seg til. Politikerne har ikke maktet å løse disse utfordringene og ingen ting tyder på at noen gjennom politiske løsninger er i nærheten av å knekke integreringskoden på tilfredsstillende måte.

Hva er alternativene?
Det er ting våre politikere kan gjøre men det fordrer at man tar et grep om realitetene og ikke lar seg presse på skansene av særinteresse-organisasjoner og navlebeskuende menneskerettighetsaktivister. Fram til det punkt at man har knekt integreringskoden må tilstrømmingen strupes. De som ankommer må underlegges regler om tvangsbosetting slik at man ikke opplever at hele bydeler ghettofiseres. Unnlatelsessynder på dette området vil føre til en ytterligere eskalering av problemene.
Professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary, hevder nå at Europa må stenge grensene. I 2016 uttalte hun i et intervju med VG at «EU er totalt ute av stand til å holde kontroll på Schengen-grensen, som skulle ha vært kontrollert i mer enn 20 år. Samarbeidet i EU finnes ikke lenger, det er skarp konflikt der nå. Dette rammer også Norge». Hun sier at tiden for åpne grenser er forbi.

Fartshumper til besvær i Sam Eydesgate på Herøya i Porsgrunn

Fartsgrensen i Sam Eydesgate på Herøya er 30 km/t. De nye fartshumpene tillater maks 15-20 km/t

Som bilist opplever man de nye fartshumpene i Sam Eydesgate på Herøya i Porsgrunn som ekstremt ubehagelige dersom man forsøker å holde fartsgrensen over dem.

Ekstremister på vippen

Ekstremister på vippen kan være det siste Norge trenger i en vanskelig omstillings-situasjon

Har man ikke lært noe som helst av det som har skjedd i Oslo de siste årene? Miljøpartiet De Grønne har med klar tydelighet vist at de er villige til å kjøre over innbyggernes ve og vel for å trumfe igjennom ideologiske kjepphester. Det spiller ingen rolle hvordan det rammer den enkelte eller grupper. Hensikten helliger alltid middelet.

Så lenge de har fått utfolde seg utelukkende i Oslo-sandkassa så har skadepotensialet tross alt vært begrenset. Nå ligger det an til at ekstremist-partiet kommer på vippen og derfor får urettmessig mye makt i rikspolitikken.

En stemme på Miljøpartiet De Grønne er en stemme på all den politikken de står for og ikke bare den overskriftspopulistiske som kan oppfordre til mindre reflektert gjennomgang. Bruk litt tid på å lese igjennom partiets program og se til Oslo for gjennomføringsvilje og handlingsmodell.

En stemme på Miljøpartiet De Grønne er en stemme til et mindretalls-diktatorisk klima og miljø-ekstremistisk parti. Et slikt parti på vippen i norsk rikspolitikk kan være farlig. Norske velgere bør ved dette valget virkelig mobilisere og kjenne sin besøkelsestid ved valgurnene.

Er kontantstøtten en tapersak for KrF?

Er en av KrFs fanesaker, kontantstøtten, egentlig en tapersak. Kan det forklare Krf’s motvind i høstens valg-seilas? (Foto; Google)

Et av de største ankepunktene mot kontantstøtten er at det i overveiende høy grad er foreldre med innvandrerbakgrunn som benytter den. Tall fra SSB viser at bare 16% innenfor gruppen ikke-innvandrere velger kontantstøtte mens tilsvarende tall for gruppen innvandrere ligger på hele 45% (2015 tall) og at det var en svak økning på 1% fra året før.

«Jeg tar ingen leksjon i ytringsfrihet fra Siv…»

Støres iboende arroganse brukte ikke lang tid på å komme til overflaten i mandagens partilederdebatt fra Arendal (Foto; FrittNytt24)

Støre måtte vite hva han inviterte til når han skjøt fram haka og med arroganse proklamerte at han ikke tok imot noen leksjon i ytringsfrihet fra Siv Jensen. Kanskje han ikke trengte noen leksjon der og da men han måtte da skjønne at den ville komme på et tidspunkt.

KrF har selvsagt ikke enerett på kristne verdier

Kampen mellom KrF og FrP om de kristne velgerne når nærmest himmelske høyder (FOTO: NTB SCANPIX)

Når det er sagt så har nok KrF en langt mer kristen profil enn FrP. Og det skulle vel nesten bare mangle. Bordet fanger i valg av partinavn. Hareide introduserer nå en tidligere lite omtalt kristen verdi som heter klimaendringer. Han kan ha rett i en ting. Man må ha tro for fullt ut å anerkjenne at de utelukkende er menneskeskapte.

Hva slags Europa er i ferd med å utvikle seg ?

Ønsker vi oss virkelig det Europa som er i ferd med å utkrystallisere seg ? (Foto; Google / NS)

En «fyrste» har trådt inn på den europeiske arena i form av Emmanuel Macron. Det kan virke som om en sliten «Mutti Merkel» har, om ikke satt seg i baksetet på EU limousinen, i det minste overlatt rattet og mye av styringen og framdriften for et forsøk på vitaliseringen av EU til den energiske Macron.

Klimaflyktninger faller mellom to stoler i lovverket

Naturen og klimaet på jorda vår er i endring. Hvert år flykter millioner av mennesker, og flere vil flykte i årene som kommer. (Foto; Kirkens Nødhjelp)

Norge vil komme til å stå foran store politiske utfordringer i årene som kommer. Vi har så langt hatt fokus på flyktningesituasjonen basert på forhold som krig og konflikter. Det vi vil komme til å se mye mer av er klimaflyktninger.

NRKs selvforherligelse og noe underlige virkelighetsoppfatning

Hva er det med disse NRK sjefene og deres virkelighetsoppfatning? (Foto; Tore Meek (NTP ScanPix)

I 2009 stod det en artikkel på NRKs webportal hvor NRK lisensen nærmest lovprises ute blant folket. Og hva baserer man sin virkelighetsoppfatning på?

Å ta med seg barn til det landet man har flyktet fra kan være omsorgssvikt

Det er bekymringsfullt at Erna Solberg ikke ser sammenhengen mellom det å ta barn med seg til det landet man har flyktet fra og spørsmålet om mulig omsorgssvikt. (Foto; cage8.com)

Under forutsetning at man ikke har søkt beskyttelse i Norge på falske premisser kan det virke som omsorgssvikt å trekke barn med seg til det landet man har flyktet fra. I så fall har ikke lærere taushetsplikt men tvert om en rapporteringsplikt.

Støres «kjærlighetsgaranti»- et luftslott med rømningsveier

Hverken Støre eller andre politikere har egentlig noe å bekymre seg over. De kan ikke holdes ansvarlig for sine løfter uansett…. (Foto; Annemor Larsen, VG)

Støre vil ikke garantere at kommuner som sliter med å innfri «kjærlighetsgarantien» vil kunne kjøpe kapasitet fra private aktører. Dette er noe man får diskutere i etterkant med fagpersonell mener han og understreker at pleie og omsorg er et offentlig ansvar.

Tullete med forbud mot fossile biler i 2025

Et forbud mot fossile kjøretøyer i 2025 er som å masse tid og ressurser på å bygge demning i ei allerede tørrlagt elv.

Hele verden er inne i et grønt skifte. Fossile biler er på vei ut og teknologien fosser i vei mot det utslippsfrie samfunnet. Mennesker som ivrer etter å sette ned et forbud innen 2025 i et slikt klima og en slik setting er som små barn som har oppdaget en godtepose uten tilsyn. 

Arbeidsinntekt og sykelønnsordning

Det naturlige når man snakker om sykelønnsordningen er at fravær skal være faglig medisinsk begrunnet. (Foto; Google)

«Lønn er en godtgjørelse eller inntekt som mottas av en arbeidstaker, også kalt lønnsmottaker. Lønnen består normalt av penger og utbetales av arbeidsgivere som motytelse for en gitt mengde utført arbeid».  Slik er definisjonen av lønn.

Noen trenger nå å få hvile i fred – både levende og døde.

Mange pårørende hadde lagt ned blomster og tent lys p brygga ved Utvika Camping for ofrene etter massakren p Utøya.  (Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Scanpix)

Massedrapene på Utøya var det andre av to sekvensielle terrorangrep som ble utført mot den norske regjering og en politisk sommerleir i Buskerud, 22. juli 2011. Kort tid etter et bombeangrep påregjeringskvartalet i Oslo Sentrum, skjedde et massemord på en sommerleir på øya Utøya i Tyrifjorden i Hole kommune i Buskerud.

Leiren var arrangert av Arbeidernes ungdomsfylking (AUF), ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet (Ap). En bevæpnet mann forkledd som en politimann åpnet ild mot deltakerne. I alt 69 mennesker ble drept og 66 ble skadet.[3]Politiet pågrep og arresterte Anders Behring Breivik, en 32 år gammel nordmann, for massedrapene på Utøya. Han ble senere dømt i Oslo tingrett til 21 års forvaring for bombeangrepet mot Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.

Og der burde historien ha sluttet. Ikke i våre hjerter og i våre tanker men som en føljetong om stridigheter og uenigheter i media gjennom seks lange år. Nå kan det virke som om siste kapittel muligens kan skrives i denne saken med regjeringens vedtak om et minnesmerke på Utøya kaia. Riktignok har Utstranda  Velforening uttalt seg kritisk også til denne plasseringen og det har oppstått stridigheter naboene selv imellom i det en gruppe på 17 naboer reagerer på at Velforeningen har uttalt seg på vegne av dem. De 17 støtter det siste forslaget fra Statsbygg om minnesmerke på Utøyakaia.


Den verdighet som preget en hel nasjon i etterspillet av terroraksjonen nådde aldri helt inn i etterspillet om minnesmerket. Ingen som ikke var direkte berørt av hendelsen, kan egentlig forstå hvor vanskelig denne prosessen må ha vært både for etterlatte og fastboende men en gang må man få satt en strek. Politikere som har latt det gå prestisje i prosessen har ikke gjort den enklere. Det er ikke vanskelig å forstå at de etterlatte gjerne vil ha et nært minnesmerke og det er heller ikke vanskelig å forstå at de fastboende ikke bare må slite med det som etter hvert må fortone seg som bleknende traumer men også i uoverskuelig framtid også må tåle turiststrømmen knyttet til minnesmerket og med hva det måtte trigge av minner.

I dag, på seksårsmarkeringa er det bare å håpe at alle nå snart får fred og ro og kan komme videre i livet.

Cruiseskipene i norske fjorder er en pest og en plage

Utslippene fra cruiseskipene i verdensarvfjordene våre plager fastboende, turistene selv og det biologiske mangfoldet ellers. (Foto; Google Open Source)

Et cruiseskip forurenser gjennomsnittlig like mye som 7000 fossile biler under den tiden det ligger ved kai. Fram til 2060 anslår Kystverket at det vil anløpe ca 2670 cruiseskip årlig til norske havner. Hvis vi regner 1,5 liggedøgn p.r skip betyr det at disse skipene bare ved den tiden de ligger i havn forurenser like mye som 28.035.000 biler.

Å definere seg bort fra fattigdom er en farlig vei å gå

Er det virkelig slik at SSB selv eier definisjonsretten til hva som er fattigdom? (Foto; Google)

«Fattigdom» er et internasjonalt begrep forankret og definert både i Menneskerettighetene og i FN’s Artikkel 55 og 56. Et regelverk som Norge er underlagt og ikke et begrep man etter særnorske hensyn kan forholde seg til slik man ønsker slik som SSB nå har gjort ved å vedta at man i Norge ikke lenger har fattigdom.

En skam for Adminiet på Herøya i Porsgrunn

Enkelte områder i Adminiparken på Herøya er spesielt lite innbydende (Foto; Aage Nordheim, FrittNytt24)

«Velkommen til Adminiet
Delvis skjult blant gamle trær, inne i en vakker park, finner du Adminiet. Adminiet er det perfekte stedet for møter,kurs, forretningsmiddager, kollegiale sammenkomster og ikke minst overnatting. Adminiet forsøker å gi deg tid uten trafikk, støy og mas. Her kan du senke skuldrene og la deg omslutte av den behagelige stemningen som råder».

Følgende melding er sakset fra Adminiets nettsider. Adminiet på Herøya tilhører Yara

Og farsen ved NAV Porsgrunn bare fortsetter…….

Plassen foran NAV bygget i Porsgrunn er både stor og romslig men uten en eneste parkeringsplass for brukere av NAVs tjenester. Et hederlig unntak er to plasser for bevegelseshemmede med gyldig, dertil egnet, parkeringsbevis.

Da NAV bygget i Porsgrunn stod ferdig  i 2010 var det rene hallelujah stemningen i NAV Grenland. Bygget skulle være et landemerke og de funksjonshemmede, som utgjør en stor andel av NAVs klientell, skulle få nye store dører i bygget, åpne flater og andre gode løsninger som kom rullestolbrukere til gode. Det var bare en ting de glemte og det var parkeringsplasser.