Category Archives: Klima

KrF har selvsagt ikke enerett på kristne verdier

Kampen mellom KrF og FrP om de kristne velgerne når nærmest himmelske høyder (FOTO: NTB SCANPIX)

Når det er sagt så har nok KrF en langt mer kristen profil enn FrP. Og det skulle vel nesten bare mangle. Bordet fanger i valg av partinavn. Hareide introduserer nå en tidligere lite omtalt kristen verdi som heter klimaendringer. Han kan ha rett i en ting. Man må ha tro for fullt ut å anerkjenne at de utelukkende er menneskeskapte.

Klimaflyktninger faller mellom to stoler i lovverket

Naturen og klimaet på jorda vår er i endring. Hvert år flykter millioner av mennesker, og flere vil flykte i årene som kommer. (Foto; Kirkens Nødhjelp)

Norge vil komme til å stå foran store politiske utfordringer i årene som kommer. Vi har så langt hatt fokus på flyktningesituasjonen basert på forhold som krig og konflikter. Det vi vil komme til å se mye mer av er klimaflyktninger.

Tullete med forbud mot fossile biler i 2025

Et forbud mot fossile kjøretøyer i 2025 er som å masse tid og ressurser på å bygge demning i ei allerede tørrlagt elv.

Hele verden er inne i et grønt skifte. Fossile biler er på vei ut og teknologien fosser i vei mot det utslippsfrie samfunnet. Mennesker som ivrer etter å sette ned et forbud innen 2025 i et slikt klima og en slik setting er som små barn som har oppdaget en godtepose uten tilsyn. 

Cruiseskipene i norske fjorder er en pest og en plage

Utslippene fra cruiseskipene i verdensarvfjordene våre plager fastboende, turistene selv og det biologiske mangfoldet ellers. (Foto; Google Open Source)

Et cruiseskip forurenser gjennomsnittlig like mye som 7000 fossile biler under den tiden det ligger ved kai. Fram til 2060 anslår Kystverket at det vil anløpe ca 2670 cruiseskip årlig til norske havner. Hvis vi regner 1,5 liggedøgn p.r skip betyr det at disse skipene bare ved den tiden de ligger i havn forurenser like mye som 28.035.000 biler.

Hvorfor gir vi dem ikke tilgang på rent vann?

Over en milliard mennesker i verden mangler rent drikkevann

Per i dag står mer enn én milliard mennesker, eller rundt 20 prosent av verdens befolkning, uten tilgang til rent drikkevann. På en klode som i all hovedsak er overfylt med vann er det et selvmotsigende forhold. Riktignok er det

Vi burde fly mer og bile mindre hvis vi bryr oss om «det grønne skiftet»

Skal vi få til det «grønne skiftet» må vi kutte ut mer enn en flytur i året. Presset mot det å få ned antallet flyreiser er stadig økende fra klima og miljøfronten.

Vi får til stadighet høre hvor ille flytrafikken er for klimaet og at vi må fly mye mindre for å få til det grønne skiftet men

Bedre veier skaper ikke mer kø – ikke gode nok veier gjør det

Det er en stor interessekonflikt innad i både Høyre og Arbeiderpartiet, når det kommer til utbygging av den omstridte veistrekningen. Dette i følge et oppslag på TU. Mens politikerne i

50 nye bomstasjoner i Oslo – seriøst?

Nå må man slutte med denne galskapen. Dette er innbyggerskatt på mobilitet som bør gå over skatteseddelen. FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX

I løpet av våren skal det legges fram et forslag om nye bomstasjoner i Oslo. En av skissene som vurderes, innebærer 50 nye bomstasjoner, melder NRK.

Grunnen skal være at det er nesten 50% av alle bilturer i Oslo man ikke betaler bompenger for. Derfor ønsker

Innfasingen av dieselbiler var vel egentlig Grunnlovsstridig

Den 13 november 2017 starter den første klima-rettssaken mot den norske stat for tildelingen av lisenser i Barentshavet. Greenpeace og Natur og Ungdom mener at tildelingen av lisenser er Grunnlovsstridig. FrittNytt24 mener at innfasingen av dieselbiler i 2007 / 2008 også må rammes av §112 i Grunnloven den varslede rettssaken bygger på.

Grunnlovens § 112 lyder slik;
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Nå rulles de nye strømmålerne ut for fullt

Med de smarte strømmålerne kan du få fortløpende detaljert informasjon om ditt strømforbruk direkte på din telefon, nettbrett etter hjemmemontert display.

Innen utgangen av 2019 skal alle norske strømkunder være oppkoblet med nye smarte strømmålere. Den nye måleren vil blant annet vise strømforbruket fortløpende og sende denne informasjon til nettleverandøren automatisk.

I følge NVE vil de nye strømmålerne kunne by på mange fordeler
Registrerer strømforbruket på timebasis. Du får en mer nøyaktig avlesing av forbruket time for time, og ikke bare én gang i

Selvsagt bør Heiki Holmås (SV) be både dieselbilistene og de syke om unnskyldning.

Heiki Holmås har all mulig grunn til å beklage innfasingen av dieselbiler i 2007

For det første kan man ha vanskeligheter med å feste lit til daværende finansminister Kristin Halvorsen som åpenbart ikke engang visste forskjell på klima og miljø. «Vi ønsker en mer miljøvennlig bilpark. Det vil oppmuntre til kjøp av biler med lave CO2-utslipp», sa hun den gang. Nå har CO2 aldri hatt noen bærende

Nå er dieselforbudet her

For første gang innføres nå det mye omtalte dieselforbudet i Oslo på grunn av varslet inversjon i morgen og på tirsdag.

Fremdeles har ingen fra Stoltenbers regjering tatt ansvar for konsekvensene av avgiftsomleggingen i 2007 som førte

Amerikanske forskere vil gi klimaet på kloden kjemisk førstehjelp

Amerikanske forskere foreslår en ny og raskt løsning på global oppvarming som samtidig reparerer ozonlaget.

Klimafiksing eller geoengineering er drastiske tiltak som kan redusere global oppvarming uten å kutte klimagassutslippene. Et forslag har vært å bruke ballonger eller fly til å spre svoveldioksid i

Rasmus Hansson mener at Carl I Hagen like gjerne kan vedta at jorda er flat

Car I. Hagen kan ikke vedta naturlover sier Rasmus Hansson. Det kan heller ikke Rasmus Hansson.

Carl I Hagen mener at det ikke kan bevises at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Rasmus Hansson mener at Carl I Hagen like gjerne kan vedta at jorda er flat….

Er det så enkelt som Rasmus Hansson så standhaftig formidler? Hansson anklager Hagen for å vedta

Man må nesten være «religiøs» for å gi Klimapanelet en slik guddommelig status

Tør vi å la fakta tale for seg selv?

Man kan diskutere fram og tilbake i det uendelige CO2’ets betydning for klimaet. Det er med klimapolitikken som det er med all annen politikk. Et og samme forhold kan vinkles som rake

Klimafornekter Hagen har rett – men tar også feil

Klimafornekteren Carl I Hagen ønsker seg tilbake i Stortingsmanesjen

Det er uheldig at Carl I Hagen gjør seg til talsmann for en så unyansert tilnærming til klimadebatten som han gjør. Han sier rett ut at menneskepåvirket global oppvarming er et bedrageri, satt ut i verden av et apparat av forskere og byråkrater for å skaffe seg offentlige penger. Det er virkelig mange forhold

Heiki Holmås (SV) skyter seg selv i foten – uten engang å merke det.

Klimalandskampen mellom Sverige og Norge 1 – 0

De fleste av oss har vel ikke engang fått med seg at det er utlyst en landskamp mellom Norge og Sverige i «idrettsgrenen» klimakutt. Nye tall viser at Sverige nå slipper ut 500.000 tonn mindre CO2 ekvivalenter enn Norge. Det tilsvarer 217.000 biler (?!)

50 år med aktiv sentraliseringspolitikk
I Sverige har man drevet en aktiv sentraliseringspolitikk gjennom 50 år hvor den svenske landsbygda

Her er en av verdens 100 ledende tenkere

Rasmus Hansson (MDG) har blitt tildelt en plass på Foreign Policy’s liste over verdens 100 ledende tenkere.

Rasmus Hansson og kronprinsesse Mette Marit har fått plass på Foreign Policy’s liste over over verdens 100 ledende tenkere.

Vi har gjennom oppveksten lært oss å tenke på helt andre når vi snakker om store
tenkere. Da tenker vi på navn som Aristoteles, Sokrates, Theofrastos, Platon, Aristippos og Diogenes fra Sinope. Disse store tenkerne brøt med virkelig kompliserte filosofiske tankekonsepter og er historiens virkelige tenkere.

Nå holder det åpenbart å tenke grønt…..

258 millioner kroner ut i det blå

Den norske stat betaler over 200 millioner kroner i CERN kontingent hvert år.

Det største gjennombruddet i klimaforskningens historie passer ikke inn i ICCP’s (klimapanelet) teorier. Derfor bryr de seg ikke.

Det vi snakker om er CERN’s forskning på CO2 som drivhusgass og det faktum at

Bilpakka som kunne ha veltet hele klima balansen

Jeg har visst blitt kompensert

Jeg har visst blitt kompensert

Bompengesatsene ute i distriktene reduseres med 12 %. Årsavgiften reduseres med 10%. Det er disse to punktene som i størst grad påvirker den vanlige brukers økonomi. Om man da er en fossil (bruker) slik som jeg.

Jeg har satt opp følgende eksempel som gjelder for mitt vedkommende med en gjennomsnittlig månedlig kjøre lengde på 2.166 kjørte kilometer og en månedlig bompenge-utgift på 760 kroner. (bypakker unntatt)