Category Archives: Økonomi

Staten bør nå sette rentetak

Det har vært en eksplosjonsartet vekst i utleggsforretninger

Når renten kommer opp i 25% er noe riv ruskende galt med utlånsmarkedet og staten bør ta et grep om situasjonen.

Tall fra Namsfogden i Oslo viser at antallet saker i 2017 vil nå 412.000. Dette er et urovekkende høyt tall som nær har doblet seg over de siste syv årene. Denne utviklingen kan ikke få fortsette. Staten bør nå ta grep ved å sette et rentetak i kredittkortmarkedet.

Bør staten sette et rentetak på kredittkort?

Ja
Nei
Vet ikke

quotes 2 know