Hitlers «Mein Kampf» er den 6. mest solgte boken i den muslimske del av verden

For Israel handler ikke bosettinger og okkuperte områder om land men om sikkerhet. En glemt dimensjon i konflikten mellom palestinere og jøder.

Den historiske bakgrunnen til konflikten mellom palestinere og jøder har lidt skipbrudd i den vestlige verdens media. Den har kokt ned til å bli et spørsmål om okkuperte områder og bosettinger mens den i realiteten handler om staten Israels sikkerhet og overlevelse.

Hva slags Europa er i ferd med å utvikle seg ?

Ønsker vi oss virkelig det Europa som er i ferd med å utkrystallisere seg ? (Foto; Google / NS)

En «fyrste» har trådt inn på den europeiske arena i form av Emmanuel Macron. Det kan virke som om en sliten «Mutti Merkel» har, om ikke satt seg i baksetet på EU limousinen, i det minste overlatt rattet og mye av styringen og framdriften for et forsøk på vitaliseringen av EU til den energiske Macron.

Frelsens mysterium

«Jeg skammer meg ikke over evangeliet….»

”For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.” (Rom 1,16-17)

Klimaflyktninger faller mellom to stoler i lovverket

Naturen og klimaet på jorda vår er i endring. Hvert år flykter millioner av mennesker, og flere vil flykte i årene som kommer. (Foto; Kirkens Nødhjelp)

Norge vil komme til å stå foran store politiske utfordringer i årene som kommer. Vi har så langt hatt fokus på flyktningesituasjonen basert på forhold som krig og konflikter. Det vi vil komme til å se mye mer av er klimaflyktninger.

NRKs selvforherligelse og noe underlige virkelighetsoppfatning

Hva er det med disse NRK sjefene og deres virkelighetsoppfatning? (Foto; Tore Meek (NTP ScanPix)

I 2009 stod det en artikkel på NRKs webportal hvor NRK lisensen nærmest lovprises ute blant folket. Og hva baserer man sin virkelighetsoppfatning på?

Å ta med seg barn til det landet man har flyktet fra kan være omsorgssvikt

Det er bekymringsfullt at Erna Solberg ikke ser sammenhengen mellom det å ta barn med seg til det landet man har flyktet fra og spørsmålet om mulig omsorgssvikt. (Foto; cage8.com)

Under forutsetning at man ikke har søkt beskyttelse i Norge på falske premisser kan det virke som omsorgssvikt å trekke barn med seg til det landet man har flyktet fra. I så fall har ikke lærere taushetsplikt men tvert om en rapporteringsplikt.

Flytt tobakksvarer til Vinmonopolet

Å kjøpe tobakksvarer over disk blir nå så spesialisert og utfordrende at produktene generelt bør overflyttes for salg til Vinmonopolet. (Foto; NRK)

Tenk deg at du står i kø ved kassa på supermarkedet. Bak deg står 7 andre kunder med sine varer og det er en lett stresset sinnsstemning i køen. Du har nemlig sagt til kassedama at du skal ha en EPOC Strong Mint snus. Problemet er at hun ikke finner den. Utvalget er for stort og boksene for like. Og køen og frustrasjonen bare øker…..

Støres «kjærlighetsgaranti»- et luftslott med rømningsveier

Hverken Støre eller andre politikere har egentlig noe å bekymre seg over. De kan ikke holdes ansvarlig for sine løfter uansett…. (Foto; Annemor Larsen, VG)

Støre vil ikke garantere at kommuner som sliter med å innfri «kjærlighetsgarantien» vil kunne kjøpe kapasitet fra private aktører. Dette er noe man får diskutere i etterkant med fagpersonell mener han og understreker at pleie og omsorg er et offentlig ansvar.

Permanent blålys er et utrolig lite gjennomtenkt forslag

Forslaget om at politiet bør kunne kjøre med permanent blålys bør skrotes øyeblikkelig. (Foto; Politiet)

Om det kommer en politibil med tente blålys bak deg – så er det ikke sikkert at du har gjort noe galt, eller at politibilen vil forbi. Kanskje bilen bare har «cruise lights».( NRK)

Tullete med forbud mot fossile biler i 2025

Et forbud mot fossile kjøretøyer i 2025 er som å masse tid og ressurser på å bygge demning i ei allerede tørrlagt elv.

Hele verden er inne i et grønt skifte. Fossile biler er på vei ut og teknologien fosser i vei mot det utslippsfrie samfunnet. Mennesker som ivrer etter å sette ned et forbud innen 2025 i et slikt klima og en slik setting er som små barn som har oppdaget en godtepose uten tilsyn. 

Vil et Tyskland-ledet Europa bli den dominerende verdensmakt?

Tysklands dominans i EU er i ferd med å bli for stor

Med et Russland som viser sine muskler, kaos i Midt-Østen, terrorisme og et bleknende USA er Tyskland en stigende stjerne på maktbalansens himmel. Vil Tyskland til syvende og sist ble den ledende verdensmakten?

Arbeidsinntekt og sykelønnsordning

Det naturlige når man snakker om sykelønnsordningen er at fravær skal være faglig medisinsk begrunnet. (Foto; Google)

«Lønn er en godtgjørelse eller inntekt som mottas av en arbeidstaker, også kalt lønnsmottaker. Lønnen består normalt av penger og utbetales av arbeidsgivere som motytelse for en gitt mengde utført arbeid».  Slik er definisjonen av lønn.

Slipp løftene løs – det er valg !

For Stortingsperioden 2017 til 2021 har de politiske partiene fremsatt 8208 løfter

Det skorter ikke på løfter fra partiene for de neste fire kommende årene etter høstens valg. Hele 8208 løfter har partiene gitt på områder som miljøvern, helsevesen, skoler, arbeidsliv, utdanning,næringsliv, rettsvesen, lokalforvaltning, kultur og naturvern.

Noen trenger nå å få hvile i fred – både levende og døde.

Mange pårørende hadde lagt ned blomster og tent lys p brygga ved Utvika Camping for ofrene etter massakren p Utøya.  (Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Scanpix)

Massedrapene på Utøya var det andre av to sekvensielle terrorangrep som ble utført mot den norske regjering og en politisk sommerleir i Buskerud, 22. juli 2011. Kort tid etter et bombeangrep påregjeringskvartalet i Oslo Sentrum, skjedde et massemord på en sommerleir på øya Utøya i Tyrifjorden i Hole kommune i Buskerud.

Leiren var arrangert av Arbeidernes ungdomsfylking (AUF), ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet (Ap). En bevæpnet mann forkledd som en politimann åpnet ild mot deltakerne. I alt 69 mennesker ble drept og 66 ble skadet.[3]Politiet pågrep og arresterte Anders Behring Breivik, en 32 år gammel nordmann, for massedrapene på Utøya. Han ble senere dømt i Oslo tingrett til 21 års forvaring for bombeangrepet mot Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.

Og der burde historien ha sluttet. Ikke i våre hjerter og i våre tanker men som en føljetong om stridigheter og uenigheter i media gjennom seks lange år. Nå kan det virke som om siste kapittel muligens kan skrives i denne saken med regjeringens vedtak om et minnesmerke på Utøya kaia. Riktignok har Utstranda  Velforening uttalt seg kritisk også til denne plasseringen og det har oppstått stridigheter naboene selv imellom i det en gruppe på 17 naboer reagerer på at Velforeningen har uttalt seg på vegne av dem. De 17 støtter det siste forslaget fra Statsbygg om minnesmerke på Utøyakaia.


Den verdighet som preget en hel nasjon i etterspillet av terroraksjonen nådde aldri helt inn i etterspillet om minnesmerket. Ingen som ikke var direkte berørt av hendelsen, kan egentlig forstå hvor vanskelig denne prosessen må ha vært både for etterlatte og fastboende men en gang må man få satt en strek. Politikere som har latt det gå prestisje i prosessen har ikke gjort den enklere. Det er ikke vanskelig å forstå at de etterlatte gjerne vil ha et nært minnesmerke og det er heller ikke vanskelig å forstå at de fastboende ikke bare må slite med det som etter hvert må fortone seg som bleknende traumer men også i uoverskuelig framtid også må tåle turiststrømmen knyttet til minnesmerket og med hva det måtte trigge av minner.

I dag, på seksårsmarkeringa er det bare å håpe at alle nå snart får fred og ro og kan komme videre i livet.

Mange snusere er dessverre noen ufyselige griser

FrittNytt24 har her tillatt seg å lage en lett forståelig illustrasjon på hvordan brukte porsjonsposer bør behandles. (Foto&layout; FrittNytt24/Aage Nordheim)

Før så var det røykerne som stod for tilsviningen av gater, fortau og plasser av ymse slag med sine sneiper med og uten filter. Det var egentlig lettere å tilgi dem enn det er å tilgi dagens

Cruiseskipene i norske fjorder er en pest og en plage

Utslippene fra cruiseskipene i verdensarvfjordene våre plager fastboende, turistene selv og det biologiske mangfoldet ellers. (Foto; Google Open Source)

Et cruiseskip forurenser gjennomsnittlig like mye som 7000 fossile biler under den tiden det ligger ved kai. Fram til 2060 anslår Kystverket at det vil anløpe ca 2670 cruiseskip årlig til norske havner. Hvis vi regner 1,5 liggedøgn p.r skip betyr det at disse skipene bare ved den tiden de ligger i havn forurenser like mye som 28.035.000 biler.

Funksjonshemmede ikke velkommen !

Funksjonshemmede – ingen adgang. Bildet er fra Mokollen i Sandefjord (Foto; FrittNytt24 / Aa. Nordheim)

Funksjonshemmede som er avhengige av bilen for å komme seg frem blir bortvist fra stadig flere offentlige friområder og utkikkspunkter.

Å definere seg bort fra fattigdom er en farlig vei å gå

Er det virkelig slik at SSB selv eier definisjonsretten til hva som er fattigdom? (Foto; Google)

«Fattigdom» er et internasjonalt begrep forankret og definert både i Menneskerettighetene og i FN’s Artikkel 55 og 56. Et regelverk som Norge er underlagt og ikke et begrep man etter særnorske hensyn kan forholde seg til slik man ønsker slik som SSB nå har gjort ved å vedta at man i Norge ikke lenger har fattigdom.

I Sverige har bilistene fritak for bompenger i juli – hvorfor klarer vi det ikke i Norge?

På lørdager, helligdager, dagen før helligdager og i hele julimåned er det bompengefritak i Sverige med unntak av på bropasseringene.

I Sverige har bilistene fritak fra sin «trängselsskatt» på lørdager, helligdager, dagen før helligdager og i juli måned. Det er den skatten som tilsvarer vår egen rushtidsavgift. I Norge gjelder denne avgiften 24/7 året rundt. Hvorfor er et lignende fritak umulig å få til i Norge?

En skam for Adminiet på Herøya i Porsgrunn

Enkelte områder i Adminiparken på Herøya er spesielt lite innbydende (Foto; Aage Nordheim, FrittNytt24)

«Velkommen til Adminiet
Delvis skjult blant gamle trær, inne i en vakker park, finner du Adminiet. Adminiet er det perfekte stedet for møter,kurs, forretningsmiddager, kollegiale sammenkomster og ikke minst overnatting. Adminiet forsøker å gi deg tid uten trafikk, støy og mas. Her kan du senke skuldrene og la deg omslutte av den behagelige stemningen som råder».

Følgende melding er sakset fra Adminiets nettsider. Adminiet på Herøya tilhører Yara