Tag Archives: oslo

Takk meg ikke Lan Marie – det blir for dumt !

Lan Marie Nguyen Berg takker dieselbil eierne for at de lot bilen stå under kjøreforbudet mandag. / Foto; Tine Dommerud

Tenk deg at UP rigger opp laseren godt synlig langs en av de mest trafikkerte veiene i Oslo og annonserer på lystavler langs veien at man nå har fartskontroll på strekningen. Dette resulterer i at man at man ikke får skrevet ut en eneste bot den dagen. Dagen etter går UP sjefen ut i dagspressen og takker folk for at de valgte å holde fartsgrensen (?).