Tag Archives: statsbudsjettet

Å finansiere NRK lisensen over statsbudsjettet er logisk og naturlig

Nytt forslag til NRK lisens innebærer en finansiering over statsbudsjettet. Arild Grande (AP) kaller en slik løsning uansvarlig. ( Foto; Google )

Arild Grande, mediepolitisk talsperson (AP), mener det er helt uansvarlig at regjeringen ønsker å vurdere om NRK skal finansieres over statsbudsjettet og han stiller spørsmål til finansministeren om hun vil øke skatter eller redusere midler